top of page

Berlingske: Den nøgne sandhed

»Lad os ikke være mere puritanske end nødvendigt – slet ikke på andres vegne.«

Tak til Berlingske for at støtte op om denne sag.

Læs hele artiken på Berlingskes hjemmeside her: http://www.b.dk/berlingske-mener/den-noegne-sandhed

Skærmbillede fra den online artikel:


Featured Posts
Recent Posts