top of page

Politianmeldelse af Nygart og klage over at min kunst vurderes som blufærdighedskrænkende mens silik

”Jeg har i dag meldt Nygarts Privathospital til Politiet og samtidigt klaget over, at mine billeder, som jeg altså ikke mener er pornografiske, af Politiet er blevet erklæret for at være blufærdighedskrænkende, se vedhæftede anmeldelse, sendt til politiet d.d.

Når jeg gerne vil udstille kunstneriske fotografier af piger med bare – men på ingen måde seksualiserede eller voldsomme - bryster, bliver jeg stoppet af politiet med straffelovens § 232. Men når Nygart udstiller deres grove, skadelige og forargende reklame på busserne i København, der opfordrer naturligt smukke kvinder til at mishandle deres krop ved at pumpe brysterne op med silikone, ja så bliver det uden videre accepteret af politiet.

Dette er en uacceptabel forskelsbehandling fra politiet side, og som ser jeg det en undertrykkelse af kunsten. Det er ganske enkelt helt uacceptabelt at man i dag stiller kunst dårligere end reklamer i det offentlige rum. Det burde da være lige omvendt: Ønsker man at tjene penge på noget, så er dette mindre ideelt og vigtigere at holde øje med, end kunstnerisk udøvelse.

Jeg klager derfor nu over politiets afgørelse om at forbyde min kunst i det offentlige rum. Men vælger politiet stadigat fastholde deres afgørelse, ser jeg ingen grund til, at Nygart ikke skal i fængsel for deres usmagelige, voldsomme og seksualiserende reklamer på Movias busser.

Mine naturlige fotografier at naturligt smukke helt almindelige piger med naturligt formede og kunstnerisk diskret præsenterede bryster kan altså ikke være mere ulovlige end disse kunstige, plastikopererede og oppumpede, nøgne og helt utildækkede bryster fra Nygarts voldsomme og seksuelt relaterede reklame.”

Jeg bruger to konkrete billeder som belæg for min anmeldelse (se denne).

Til Københavns Politi

kbh-sabh@politi.dk; politi@politi.dk

Jeg anmelder hermed Nygart Privathospital for at have overtrådt Straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse. Jeg anser deres reklame for “Nye bryster” for at have gået for vidt og at reklamen har et uterligt og voldsomt indhold som krænker blufærdigheden og vækker offentlig forargelse.

Ifølge skrivelse fra ”Justitsministeriet, Version 1.0, September 2012: fremgår det at

”Efter straffelovens § 232 straffes den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Med udtrykket ”uterligt forhold” sigtes til handlinger, som har relation til seksuelle forhold og er af en vis grovhed.”

At reklamen gennem flere år og på busser, i toge osv. er blevet påtvunget en større kreds af iagttagere, heriblandt tusindvis af børn, hvis forældre på forhånd har kunnet givet samtykke dertil, er krænkende og man bør beskytte disse følsomme iagttagere mod denne form for ”voldsomme” og seksualiserende reklamer.

Den omtalte reklame fra Nygart har til formål at sælge en plastik-operation, der ifølge Nygart skal gør kvinder mere sexede, ved at få pumpet brysterne op med silikone.

De nøgne og KUNSTIGT FORSTØRREDE bryster tjener helt åbenbart et seksuelt formål, og den kunstige forstørrelse må siges at være ”voldsom”. For denne uterlige handling mener jeg, at de ansvarlige for Nygart Privathospital, her helt åbenbart overtræder §232, og derfor bør straffes med bøde eller fængsel.

På den anden side mener jeg ikke, at mine billeder af nøgne, naturlige kvinder har nogen direkte relation til seksuelle forhold; der er intet i dem der peger på sex, og der er da slet ikke tale om nogen ”grovhed”, se vedhæftede billede nedenfor, som Københavns Politi tidligere har vurderet til at være blufærdighedskrænkende i forbindelse med min evt. udstilling af billederne på en offentlig plads i København.

Jeg mener altså ikke at jeg med min kunst overtræder §232, i det mindste ikke med det her fremsendte billede, og det ønsker jeg at få medhold i, når denne klage over politiets behandling af min kunst behandles. Ved at indrømme mig dette får jeg en retningslinie, der vil gøre mig istand til at udstille igen, uden at bryde loven.

Det er jo en kendsgerning at min udøvelse af mit erhverv som fotokunstner, som i dag er mit eneste levebrød, er blevet betydeligt begrænset af politiets vurdering, idet den nu ikke kan udstilles offentligt. Med dette er jeg henvist til offentlig forsørgelse på ubestemt tid, hvor jeg reelt som kunstner har en mulighed for at brødføde mig selv.

Det første billede, som altså er mit, er som nævnt ovenfor vurderet af jer til at være blufærdighedskrænkende og derfor må Nygarts billede af silikonebrysterne, som følger som næste billede, altså også være det:

Jeg ser frem til svar fra jer snarest.

Frederiksberg, 2015-12-05

Med venlig hilsen

Mathilde Grafström

Fotokunstner


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page